Medier, kommunikation och offentlighet, 7.5 hp

Medier, kommunikation och offentlighet, 7.5 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Medier, kommunikation och offentlighet, 7.5 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Kursen ger både historiska och samtida perspektiv på kommunikationens och journalistikens/mediernas roll i demokratin och det offentliga samtalet och dess förhållande till olika offentliga institutioner i samhället såsom politik, ekonomi, utbildning och vetenskap. Kursen knyter an till begrepp som makt, demokrati, yttrandefrihet, propaganda och mediekritik/mediekompetens och hur dessa kan förstås i relation till aktuell forskning på området.

En unik examenVisa/dölj innehåll