Medier, kommunikation och offentlighet, 7.5 hp

Medier, kommunikation och offentlighet, 7.5 hp

VT 2020, Helfart, Linköping

Medier, kommunikation och offentlighet, 7.5 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Denna kurs behandlar massmediernas roll i det offentliga samtalet och massmediernas relation till politik, utbildning och vetenskap. Kursen ger en historisk bakgrund till det offentliga samtalets framväxt och betydelse samt introducerar teoretiska perspektiv på medier, demokrati och politiska processer. Kursen vänder sig till såväl blivande som praktiserande lärare, informatörer, journalister och andra som har är intresserade av frågor om makt och offentlighet och som vill öka sin kritiska mediekompetens.  

En unik examenVisa/dölj innehåll