Medier, kommunikation och samtidskultur, 7.5 hp

Medier, kommunikation och samtidskultur, 7.5 hp

VT 2020, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen ger teoretiska och metodologiska ingångar till tv-underhållning, musik och webbsajter, medieformer som både uttrycker och formar förhållningssätt och önskningar i samtida kultur- och samhällsliv. Kursen knyter an till begrepp som populärkultur, identitet och makt. Den behandlar de publiker, fan-kulturer och tolkningsgemenskaper som samtida populärkultur medverkar till att skapa. Vidare presenteras redskap för att analysera och tolka populärkultur med kulturteoretiska, mediesociologiska och kritiska förhållningssätt.  

En unik examen
Visa/dölj innehåll