Medier, kommunikation och samtidskultur, 7.5 hp

Medier, kommunikation och samtidskultur, 7.5 hp

VT 2020, Helfart, Linköping

Medier, kommunikation och samtidskultur, 7.5 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Kursen ger teoretiska och metodologiska ingångar till tv-underhållning, musik och webbsajter, medieformer som både uttrycker och formar förhållningssätt och önskningar i samtida kultur- och samhällsliv. Kursen knyter an till begrepp som populärkultur, identitet och makt. Den behandlar de publiker, fan-kulturer och tolkningsgemenskaper som samtida populärkultur medverkar till att skapa. Vidare presenteras redskap för att analysera och tolka populärkultur med kulturteoretiska, mediesociologiska och kritiska förhållningssätt.  

En unik examenVisa/dölj innehåll