Ljudkultur - Ljudlandskap och skapande av ljud, avancerad, 30 hp

Kursen behandlar den växande betydelsen av ljud i dagens kultur och det offentliga ljudlandskapet. Den avancerade nivån på kursen innebär ett självständigt och omfattande arbete. Fokus ligger på ett projekt med praktisk eller konstnärlig produktion. Inriktningen är valbar, men produktionen ska vara möjlig att publicera och gärna vara externt förankrad i den omgivande kultur och medievärlden. Parallellt med produktionen görs en teoretisk fördjupning i form av essä- och rapportskrivande.

Länkar

http://www.isak.liu.se/ksm