Kulturproduktion och samverkan, avancerad kurs, 30 hp

Ansök

Kursen bygger på samarbeten och samproduktioner mellan utbildning, forskning och kulturproducerande institutioner och kulturarenor. I kursen skapas konkreta projekt, medieproduktioner, utställningar, publiceringar mm. där studenterna kan arbeta med forskare som ger perspektiv och grundkunskap, producenter och konstnärer som leder det gestaltande arbetet och med museer, medier, organisationer som är kulturella och publika besöksrum. Varje år drivs ett antal olika projekt och man deltar i processen att skapa ett innehåll, gestalta det och nå en publik, och kan utveckla sin egen roll och del i projektet utifrån sin egna bakgrund och kompetensprofil. Sådana roller kan handla om deltagande  i research/innehållsproduktion/textproduktion, konceptutveckling/planering/marknadsföring eller gestaltning/formgivning/praktisk produktion). Den bygger på att sökande studenter har en hög och självständig kompetens inom vetenskapligt relevanta fält och/eller inom gestaltningsfält, och möjliggör en konkret involvering i en professionell produktionsprocess där dessa kompetenser kan praktiseras.

Grundkursen och den avancerade kursen samläser och du söker den kurs du har behörighet för. Den avancerade kursen är alltså inte en fortsättnings-/påbyggnadskurs på grundkursen.

Om du ansöker till kurs på andra meriter än akademiska poäng så ange i din ansökan att bedömning ska ske på reell kompetens. Ladda också upp arbetsintyg mm på ditt konto på antagning.se så går bedömningen snabbare. Detta gäller dig som tex har arbetsmeriter eller andra typer av utbildningar.

https://www.antagning.se/sv/det-har-galler-for-dig-som-gatt/en-annan-vag/

Läs mer om kursen

https://liu.se/artikel/kulturproduktion-och-samverkan

Kontakt

Har du frågor om kursen, kontakta oss.

En unik examen