Kulturproduktion och samverkan, avancerad kurs, 30 hp

KSM kulturproduktion samverkan kurs

Är du redo att ta ett nytt kliv i rollen som kultur- och medieproducent? Oavsett om du gjort tio produktioner tidigare, eller om det här är din första, kommer kursen ”Kulturproduktion och samverkan” att utveckla din kompetens som kulturproducent.

Hur?

Det kan vi inte svara exakt på i nuläget. Kursen är nämligen en egen produktionsprocess som formas av kursdeltagarna i samarbete med kulturproducenter och forskare. Med samma villkor som gäller i kultur- och mediebranchen, arbetar ni tillsammans i en riktig produktion som möter publik.

Medieproducentens alla verktyg

Det vi är säkra på, det är att vi erbjuder en kreativ miljö där forskning, utbildning och konstnärskap möts. Vi lär dig teorierna och hantverket. Vi erbjuder ett producentsammanhang där du kan pröva olika roller som research, innehållsproduktion, textproduktion, konceptutveckling, planering, marknadsföring, gestaltning, formgivning samt praktisk och teknisk produktion.

Samarbeten med branschen

KSM samarbetar med några av Östergötlands största kulturscener och genom direktkontakten med branschen kan våra studenter hitta karriärvägar och visa upp vad de kan. Möjliga samarbeten kan vara med bland andra Arbetets Museum, migrations- och etnicitetsforskare, Norrköpings Visualiseringscenter, Interactive Institute, men också producenter inom dokumentärfilm, utställningsproduktion, journalistik, samhälls- och stadsplanering är möjliga partners.

Den här kursen handlar om att utveckla och genomföra kulturproduktioner.
produktion.

  • Research och samverkan
  • Produktion och gestaltning
  • Offentliggörande och dokumentation

Vem är du?

Kursen riktar sig till dig som redan har en teoretisk kunskapsbakgrund i kultur-, medie- och teknikinriktade ämnen och som vill komplettera denna med konkreta projekt som möter en publik. Eller så har du tidigare erfarenheter av kultur- och medieproduktion och vill skaffa nya kunskaper och erfarenheter som är gångbara inom ett brett fält av verksamheter.

Att kursen går på halvfart ger möjlighet att kombinera med andra studier eller arbete.

---

Kursen ges på både grund- och avancerad nivå. De båda kurserna samläser och du söker den kurs du har behörighet för. Den avancerade kursen är alltså inte en fortsättnings-/påbyggnadskurs på grundkursen.

Om du ansöker till kurs på andra meriter än akademiska poäng så ange i din ansökan att bedömning ska ske på reell kompetens. Ladda också upp arbetsintyg mm på ditt konto på antagning.se så går bedömningen snabbare. Detta gäller dig som tex har arbetsmeriter eller andra typer av utbildningar.

https://www.antagning.se/sv/det-har-galler-for-dig-som-gatt/en-annan-vag

Kursen är schemalagd ca en dag i veckan.

Kursen finns även på grundnivåVisa/dölj innehåll

Nyheter & reportage om kursenVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll