Utställningen – teori, praktik och gestaltning avancerad kurs, 30 hp

Utställningen - teori, praktik och gestaltning. Foto: Tone Wernersson

Vad har butikens placering av nagellacken, ett lands manifestation av sin historia och aktivistens protest i gaturummet gemensamt? Jo, utställningsmediet. 

Som utställningsproducent möter du nya utmaningar när kuriosakabinettets samlingar byts ut mot dagens interaktiva möjligheter. I dag är utställningen närvarande överallt: som rörelser och motrörelser, som institutioner och interventioner. De kan vara kommersiella och ideella, konstnärliga och pedagogiska.

I dessa rum är din berättelse viktig, men lika viktigt är det att möta publiken som en aktiv aktör i den kollektiva upplevelsen av berättelser och platser.

Kursen ”Utställningen – teori, praktik och gestaltning” handlar om innehållsdrivet berättande där du aktivt använder dig av den rumsliga gestaltningens möjligheter: plats, ljud, ljus, föremål, text och bilder.

Innehåll och form ger nya tolkningar. 1+1 blir minst 3.

I den här kursen jobbar du med ett eget utställningsprojekt, samtidigt
produktionsförhållanden.

Du kommer att undersöka utställnings­mediets möjligheter att delta i samhällsdebatten, hur du kan kommunicera med din publik och hur du kan påverka och driva opinion genom ditt projekt.

Kursen kopplar samman praktik, gestaltning och forskning. Koncept- och idéutveckling är centrala frågor och tillsammans granskar vi förutsättningarna för att skapa, utveckla och genomföra en utställningsproduktion.

Kursmoment

  • Utställningens roll och uppdrag 1 (7,5 hp)
  • De gestaltade rummen (7,5 hp)
  • Från glasmontern till digitala skärmar (7,5 hp)
  • Utställningens roll och uppdrag 2 (7,5 hp)

Vem är du?

Den här kursen riktar sig till dig som vill jobba med utställningar och som kanske har ett eget projekt du vill utveckla och genomföra. Eller så är du redan yrkesverksam och jobbar med utställningar, mässor och event och vill vidareutveckla din kompetens. Kanske är du konstnär och vill fördjupa dina kunskaper i utställningsmediet? Eller har en teoretisk bakgrund och vill komplettera din kunskap med en praktisk erfarenhet?

Studieformer

Dina studier utgår från det projekt du vill driva och den utveckling din idé tar genom de olika tematiker kursen behandlar. Undervisningen är baserad på seminarier och handledning. Som student förväntas du vara självständig med förmågan att driva och utveckla din projektidé. Examinationen består i en presentation av ett utställningsprojekt. Under kursen gång kommer ni att möta producenter, konstnärer och forskare med lång erfarenhet av utställningsmediet. Ni kommer också möta museer och andra verksamma i branschen.

Kursen är schemalagd ca en dag i månaden.

---

Kursen ges på både grund- och avancerad nivå. De båda kurserna samläser och du söker den kurs du har behörighet för. Den avancerade kursen är alltså inte en fortsättnings-/påbyggnadskurs på grundkursen.

Om du ansöker till kurs på andra meriter än akademiska poäng så ange i din ansökan att bedömning ska ske på reell kompetens. Ladda också upp arbetsintyg mm på ditt konto på antagning.se så går bedömningen snabbare. Detta gäller dig som tex har arbetsmeriter eller andra typer av utbildningar.

https://www.antagning.se/sv/det-har-galler-for-dig-som-gatt/en-annan-vag/

Kursen finns även på grundnivåVisa/dölj innehåll

Möt Anna Berglind, lärare på kursenVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll