:

Minne, makt, motstånd, 7.5 hp

Minne, makt, motstånd, 7.5 hp

HT 2022, Halvfart, Ortsoberoende

Denna kurs handlar om hur frågor om det förflutna spelar roll i nutiden. Kursen har ett globalt perspektiv och en tvärvetenskaplig utgångspunkt. Den behandlar olika samhälls- och kulturvetenskapliga begrepp, teorier och perspektiv på hur minne och glömska, makt och motstånd uttrycks och diskuteras. Kursen innehåller både teoretiska studier och en mindre forskningsuppgift baserad på etnografiskt fältarbete. 

Vissa lektioner kan komma att hållas på engelska. Litteraturen är engelsk.

En unik examen Visa/dölj innehåll