Ljudkultur - Ljudlandskap och skapande av ljud, grundnivå, 30 hp

Ansök

Kursen behandlar den växande betydelsen av ljud i dagens kultur och det offentliga ljudlandskapet. Kursen tar upp olika ljudområden som ljudkonst, akustisk design, och soundscape. Den tar även upp ljud som tecken och kommunikation, ljud i olika medier såsom radio, film, utställning, mm. Kursen innehåller även lyssningsövningar, analys av ljud och ljuddramaturgi.
Dessutom består kursen av en praktisk, studentaktiv del där studenten kan fördjupa sig i olika riktningar inom ljud. Under hela kursens gång bedrivs undervisning i det praktiska handhavandet av ljud.

Grundkursen och den avancerade kursen samläser och du söker den kurs du har behörighet för. Den avancerade kursen är alltså inte en fortsättnings-/påbyggnadskurs på grundkursen.

Om du ansöker till kurs på andra meriter än akademiska poäng så ange i din ansökan att bedömning ska ske på reell kompetens. Ladda också upp arbetsintyg mm på ditt konto på antagning.se så går bedömningen snabbare. Detta gäller dig som tex har arbetsmeriter eller andra typer av utbildningar.

https://www.antagning.se/sv/det-har-galler-for-dig-som-gatt/en-annan-vag/

Länkar

https://liu.se/artikel/ljudkultur---ljudlandskap-och-skapande-av-ljud

Kontakt

Har du frågor om kursen, kontakta oss.

En unik examen