Kulturproduktion och samverkan, grundnivå, 30 hp

Ansök

Kursen betonar växelspelet och tvärbelysningen mellan å ena sidan gestaltning inom kommunikativa och interaktiva medier som en tekniskt underbyggd, skapande och konstnärlig process och å andra sidan undersökande arbete utifrån kultur-, samhälls- och medieteoretiska aspekter. Inom ett tvärmedialt arbetssätt, där digital produktionsteknik utgör den tekniska plattformen för gestaltningsformer som på olika sätt inbegriper virtuella rum, rörliga bilder, ljud, text och stillbild, förankras gestaltningsarbetet i tekniskt, konstnärligt, design- och produktionsmässigt grundade kunskapstraditioner.

Grundkursen och den avancerade kursen samläser och du söker den kurs du har behörighet för. Den avancerade kursen är alltså inte en fortsättnings-/påbyggnadskurs på grundkursen.

Om du ansöker till kurs på andra meriter än akademiska poäng så ange i din ansökan att bedömning ska ske på reell kompetens. Ladda också upp arbetsintyg mm på ditt konto på antagning.se så går bedömningen snabbare. Detta gäller dig som tex har arbetsmeriter eller andra typer av utbildningar.

https://www.antagning.se/sv/det-har-galler-for-dig-som-gatt/en-annan-vag

Läs mer om kursen

https://liu.se/artikel/kulturproduktion-och-samverkan

Kontakt

Har du frågor om kursen, kontakta oss.

En unik examen