:

Från glasmontrar till digitala skärmar - rum, föremål och digital teknik, 7.5 hp

Flera bildskärmar som visar olika motiv.
kentoh

Från glasmontrar till digitala skärmar - rum, föremål och digital teknik, 7.5 hp

HT 2021, Halvfart, Norrköping

Den här kursen utforskar digitala teknikers möjligheter att förnya gestaltning av kunskap, lärande och upplevelser inom musei- och kulturarvsfältet. Genom föreläsningar, laborationer och studiebesök utvecklar du som deltar i kursen både praktisk och teoretisk kunskap om 3D-modellering och andra former av visualisering. Kursen belyser frågor om berättande, delaktighet, urvalsprocesser och makt, både i konkreta utställningsrum och i relation till samhällsuppdrag, samt diskuterar digital förmedling i relation till utställningsmediets historiska utveckling. 

En unik examen Visa/dölj innehåll