:

Socialantropologi 4, avancerad kurs, 30 hp

Kursen behandlar avancerat socialantropologiskt forsknings- och utvecklingsarbete, dels genom studier av aktuella socialantropologiska teman och regioner inom och utanför det egna uppsatsämnets forskningsfält; dels genom genomförandet av en självständig forskningsuppgift i form av en uppsats. Kursen består av tre delkurser: Socialantropologisk översikt: teman och regioner, 7,5hp, Socialantropologisk fördjupning: tema och region, 7,5hp, samt Uppsats i socialantropologi, 15hp.

Taggar Visa/dölj innehåll