Makt, minne och motstånd i samhällsgestaltning, 7.5 hp

Makt, minne och motstånd i samhällsgestaltning, 7.5 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

Kursen behandlar olika samhälls- och kulturvetenskapliga begrepp, teorier och perspektiv på hur minne, makt och motstånd uttrycks och diskuteras inom kunskapsfältet samhällsgestaltning. I kursen ingår både teoretiska studier och praktiskt etnografiskt fältarbete. Kursen innebär också planering, genomförande och redovisning av en mindre forskningsuppgift, som baseras på egen insamlad data. 

En unik examen
Visa/dölj innehåll