Makt, minne och motstånd i samhällsgestaltning, 7.5 hp

Kursen behandlar olika samhälls- och kulturvetenskapliga begrepp, teorier och perspektiv på hur minne, makt och motstånd uttrycks och diskuteras inom kunskapsfältet samhällsgestaltning. I kursen ingår både teoretiska studier och praktiskt etnografiskt fältarbete. Kursen innebär också planering, genomförande och redovisning av en mindre forskningsuppgift, som baseras på egen insamlad data. 

En unik examenVisa/dölj innehåll