Etnografiska forskningsmetoder i teori och praktik, 7.5 hp

Kursen fokuserar på olika forskningstraditioner inom det etnografiska fältarbetet, och hur dessa har utvecklats och använts. I kursen ingår både teoretiska studier och praktiskt fältarbete, inklusive observationer, intervjuer och analys av insamlade data. Särskild vikt läggs vid etnografins ideal, etik, praktik och verklighet, vid den form av kunskap som skapas i det etnografiska fältarbetet, samt vid etnografens roll i detta skapande.

En unik examen
Visa/dölj innehåll