Etnografiska forskningsmetoder i teori och praktik, 7.5 hp

Etnografiska forskningsmetoder i teori och praktik, 7.5 hp

HT 2019, Halvfart, Linköping

Inställd

Kursen fokuserar på olika forskningstraditioner inom det etnografiska fältarbetet, och hur dessa har utvecklats och använts. I kursen ingår både teoretiska studier och praktiskt fältarbete, inklusive observationer, intervjuer och analys av insamlade data. Särskild vikt läggs vid etnografins ideal, etik, praktik och verklighet, vid den form av kunskap som skapas i det etnografiska fältarbetet, samt vid etnografens roll i detta skapande.

Läs mer om kursen

https://liu.se/studieinfo/kurs/741a07/

Läs mer om ämnet socialantropologi
Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll