Socialantropologi 1, grundkurs, 30 hp

Kursen introducerar ämnet socialantropologi och dess grundläggande begrepp och forskningsfält, inklusive social, ekonomisk och politisk organisation, samt etnocentrism och kulturrelativism. Stor vikt läggs vid att lära sig använda ett kritiskt socialantropologiskt perspektiv vid studier av det egna och andras samhällen. Kursen består av fyra delkurser: Introduktion till socialantropologi, 7,5hp, Familj, släkt och samhälle, 7,5hp, Den ekonomiska människan, 7,5hp, samt Kulturkompetens, 7,5hp.

En unik examen
Visa/dölj innehåll