Socialantropologi, fördjupningskurs, 30 hp

Kursen fokuserar på fördjupad kulturanalys, forskarens roll och samhällsvetenskapliga teorier och metoder. Teoretiska studier och praktiska övningar i etnografisk metod förbereder de studerande för att självständigt genomföra en begränsad forskningsuppgift i form av en uppsats. Kursen består av tre delkurser: Aktuell teori, 7,5hp, Antropologiska forskningsmetoder, 7,5hp, samt Uppsats, 15hp.

En unik examen
Visa/dölj innehåll