:

Barn och unga: deras livsvillkor och välfärdsstatens institutioner, 15 hp

Barn och unga: deras livsvillkor och välfärdsstatens institutioner, 15 hp

HT 2021, Halvfart, Norrköping

DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETE

Barns och ungas levnadsvillkor och utsatthet behandlas. Centrala problemställningar i dagens sociala barnavård samt risk- och skyddsfaktorer tas upp. Fokus ligger på barn och unga som aktörer och förhållandet mellan barnperspektiv och den sociala barnavårdens praktik analyseras kritiskt. Även modeller och metoder för insatser, kunskapsutveckling om insatser samt samverkan mellan olika aktörer behandlas. Den sociala barnavården behandlas också ur ett historiskt och ett komparativt perspektiv. Kursen kan läsas parallellt med någon av kurserna Social kategorisering motstånd och kreativitet i socialt arbete, Nya former för ledarskap i socialt arbete, Global and transnational social work.

En unik examen Visa/dölj innehåll