:

Handledning och handledningsmetodik, 7.5 hp

Kursbild-Handledning och handledningsmetodik
Peter Modin

Handledning och handledningsmetodik, 7.5 hp

HT 2021, Kvartsfart, Norrköping

DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETE

Kursen vänder sig till personer som arbetar med eller avser att arbeta med handledning av studenter, företrädesvis från socionomprogrammet. Centrala teman i kursen är handledningsteori, olika former av handledning, handledningsmetodik, handledarrollen samt bedömning av och för professionell utveckling. Efter avslutad kurs skall du ha skaffat dig kunskaper för att kunna utföra kvalificerade handledningsuppdrag för professionsutveckling. Kursen går på kvartsfart. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt kommunikationsövningar och reflekterande team.

En unik examen Visa/dölj innehåll