:

Magisteruppsats i socialt arbete, 15 hp

Kursbild-Magisteruppsats i socialt arbete

Magisteruppsats i socialt arbete, 15 hp

VT 2022, Helfart, Norrköping

Magisteruppsats i socialt arbete

VT 2022, Halvfart, Norrköping

DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETE

I kursen fördjupas och används kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom socialt arbete, liksom kunskaper om för ämnet relevanta teoretiska utgångspunkter och vetenskapliga metoder. Under kursen skall den studerande under handledning planera, genomföra och rapportera en självständig vetenskaplig undersökning som försvaras och diskuteras vid ett seminarium. Den studerande skall kritiskt granska och diskutera ett annat vetenskapligt arbete. 

En unik examen Visa/dölj innehåll