Masteruppsats i socialt arbete, 30 hp

Masteruppsats i socialt arbete
Chainarong Prasertthai

Masteruppsats i socialt arbete, 30 hp

VT 2020, Helfart, Norrköping

Masteruppsats i socialt arbete, 30 hp

VT 2020, Halvfart, Norrköping

Masteruppsats i socialt arbete, 30 hp

VT 2021, Halvfart, Norrköping

Masteruppsats i socialt arbete, 30 hp

VT 2021, Helfart, Norrköping

Inte öppen för anmälan

DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETE

I kursen fördjupas och används kunskaper om aktuell forskning och utveckling inom socialt arbete, liksom kunskaper om för ämnet relevanta teoretiska utgångspunkter och vetenskapliga metoder. Under kursen skall den studerande under handledning planera, genomföra och rapportera en självständig vetenskaplig undersökning som försvaras och diskuteras vid ett seminarium.

Visa/dölj innehåll

En unik examen
Visa/dölj innehåll