:

Sociala problem och social utsatthet i teoretisk belysning, 7.5 hp

Kursbild-Sociala problem och social utsatthet i teoretisk belysning

Sociala problem och social utsatthet i teoretisk belysning, 7.5 hp

VT 2022, Halvfart, Norrköping

DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETE

I kursen fördjupas kunskaper om den vetenskapliga och teoretiska diskussionen kring sociala problem och social utsatthet i dagens samhälle. Analyser av aktuella sociala problem och dess konsekvenser för enskilda individer såväl som samhällets välfärdsutveckling i stort står i fokus för kursen. Individuellt väljer den studerande ett socialt problem och ett eller flera teoretiska perspektiv som denna självständigt fördjupar sig i. 

En unik examen Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll