Social utsatthet och sociala problem i teoretisk belysning, 7.5 hp

Kursbild-Social utsatthet och sociala problem i teoretisk belysning

DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETE

Kursen syftar till att fördjupa den studerandes kunskaper inom ett centralt teoretisk perspektiv på sociala problem med relevans för forskning i socialt arbete. Den ska även ge den studerande redskap att värdera de möjligheter och begränsningar som det teoretiska perspektivet kan innebära. Den studerande ska utveckla sin förmåga att formulera problem med anknytning till valt teoretiskt perspektiv och sin kunskap om och förståelse för de teoretiska överväganden som måste göras före och under en vetenskaplig studie. Kursen är delvis upplagd som en individuell läskurs med seminarier. Individuellt väljer den studerande ett teoretiskt perspektiv hen självständigt fördjupar sig i.

En unik examenVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll