Social kategorisering och socialt förändringsarbete, 15 hp

Social kategorisering
sal73it

Denna kurs ingår i masterutbildningen i socialt arbete

I kursen tränas den studerande praktiskt i att utveckla handlingsberedskap
för att kunna omformulera problem i förhållande till sociala kategorier som etnicitet, klass, kön och ålder. Här ingår att kritiskt analysera hur kategorisering och klientifieringsprocesser i socialt förändringsarbete skapar möjligheter och begränsningar ur ett individ och samhällsperspektiv. Narrativa teorier och metoder i socialt förändringsarbete studeras och tillämpas praktiskt och på individ, familje- och gruppnivå. Individers och familjers livslopp problematiseras ur makt och mångfaldsperspektiv 

En unik examenVisa/dölj innehåll