:

Vetenskapsteori och forskningsmetodik i socialt arbete, 7.5 hp

Kursbild-Vetenskapsteori-socialt arbete

Vetenskapsteori och forskningsmetodik i socialt arbete, 7.5 hp

VT 2022, Halvfart, Norrköping

DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETE

Kursen behandlar på ett fördjupat sätt forskningsmetoder och vetenskapsteoretiska perspektiv, liksom aktuell forskning inom socialt arbete. I kursen studeras och problematiseras den vetenskapliga texten och det vetenskapliga samtalet genom granskning av relevanta vetenskapliga tidskrifter samt närvaro vid disputation. Forskningsetik och god forskningssed behandlas och diskuteras utifrån aktuella exempel.

En unik examen Visa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll