:

Vetenskapsteori och forskningsdesign i socialt arbete, 7.5 hp

Kursbild-Vetenskapsteori och forskningsdesign

Vetenskapsteori och forskningsdesign i socialt arbete, 7.5 hp

HT 2022, Halvfart, Norrköping

DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETE

I kursen behandlas kunskapens villkor och metodologiska utmaningar samt vetenskapsteoretiska perspektivs och forskningsmetoders betydelse för forskning i socialt arbete. Relationen mellan makt, etik och kunskap uppmärksammas. De studerande ska utveckla sin förmåga att värdera möjligheter och begränsningar som metoder och vetenskapsteoretiska perspektiv kan innebära för kunskapssyn och kunskapsproduktion och sin kunskap om och förståelse för de metodologiska överväganden som måste göras före och under en vetenskaplig studie. Det akademiska författarskapet, läsandets och skrivandets praktiker behandlas. Individuellt väljer de studerande en metodologisk ansats att självständigt fördjupa sig i. 

En unik examen Visa/dölj innehåll