:

Ledarskap i socialt arbete, 15 hp

Ledarskap i socialt arbete, 15 hp

HT 2021, Halvfart, Norrköping

Denna kurs ingår i masterutbildningen i socialt arbete

I kursen ingår att tillämpa och kritiskt analysera ledarskapsteorier med relevans för olika verksamheter inom socialt arbete. Särskild vikt läggs vid att utveckla en förståelse för hur uppdraget som ledare i socialt arbete påverkas av olika organisatoriska kontexter. Studenten tränas i att analysera och hantera ledarskap med personalansvar såsom olika former av samtal mellan ledare och medarbetare, arbetsrättsliga och etiska dilemman, konflikthantering, samverkan och arbetsmiljöarbete. Ledarskap i socialt arbete problematiseras även med fokus på makt och intersektionalitet. Studenterna fördjupar sin kunskap om förutsättningar för ledarskap genom ett fördjupande fältarbete inom ett av det sociala arbetets verksamhetsfält. 

En unik examen Visa/dölj innehåll