Välfärdsrätt med inriktning mot social och ekonomisk sårbarhet, 7.5 hp

Välfärdsrätt med inriktning mot social och ekonomisk sårbarhet, 7.5 hp

VT 2021, Halvfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETE

I kursen presenteras en orientering i välfärdsrätt som tvärvetenskaplig forskningsdisciplin och praktik. I kursen introduceras en teoretisk grund för ämnet med utgångspunkt i såväl rättsteori som samhällsteori med starka kopplingar till det praktiska fältet. I kursen behandlas även gränsområdet mellan rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga metoder.

En unik examenVisa/dölj innehåll