Att forska om välfärd och rättigheter, 7.5 hp

Att forska om välfärd och rättigheter, 7.5 hp

VT 2021, Halvfart, Norrköping

DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETE

Kursen är en påbyggnadskurs inom välfärdsrätten. I kursen jämförs rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga metoder för att studera välfärdsrätten. I kursen diskuteras välfärdsrättens användningsområden. Inom ramen för kursen problematiseras en rad olika centrala begrepp inom välfärdsrätten, såsom rättssäkerhet, makt, delaktighet, självständighet och icke-juridiska rättstillämpare.

En unik examenVisa/dölj innehåll