Att forska om välfärd och rättigheter, 7.5 hp

Att forska om välfärd och rättigheter, 7.5 hp

VT 2020, Halvfart, Norrköping

Att forska om välfärd och rättigheter, 7.5 hp

VT 2021, Halvfart, Norrköping

Inte öppen för anmälan

DENNA KURS INGÅR I MASTERUTBILDNINGEN I SOCIALT ARBETE

Kursen är en påbyggnadskurs inom välfärdsrätten. I kursen jämförs rättsvetenskapliga och samhällsvetenskapliga metoder för att studera välfärdsrätten. I kursen diskuteras välfärdsrättens användningsområden. Inom ramen för kursen problematiseras en rad olika centrala begrepp inom välfärdsrätten, såsom rättssäkerhet, makt, delaktighet, självständighet och icke-juridiska rättstillämpare.

En unik examen
Visa/dölj innehåll