Personlig assistans, 15 hp

Kursen vänder sig till dig som arbetar som personlig assistent och/eller har intresse för handikappfrågor med speciell inriktning på personlig assistans enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Kursen fokuserar på det professionella mötet där verkliga situationer i stor utsträckning används som utgångspunkter. I kursen hämtar studenten kunskap om bland annat relevant lagstiftning, etik, makt och kommunikation. Kursen går på halvfart och större delen av studierna sker på distans med webbaserad lärplattform samt heldagsträffar på universitetet cirka tre gånger under terminen.

En unik examenVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll