:

Tillsyn och kontroll inom livsmedel och hälsoskydd, 7.5 hp

Tillsyn och kontroll inom livsmedel och hälsoskydd, 7.5 hp

HT 2022, Helfart, Norrköping

Tillsyn och kontroll inom livsmedel och hälsoskydd, 7.5 hp

HT 2023, Helfart, Norrköping

I kursen ingår hur tillsyn och kontroll inom livsmedels- och hälsoskyddsarbete planeras och bedrivs, vilket bl a innefattar riskbedömning, provtagning, utformning av åtgärdsförslag och proceduren för utförande av tillsyn. Under kursen studeras hälsoeffekter som uppkommer av exponering mot kemiska, biologiska och fysikaliska miljöriskfaktorer. Kursen behandlar även rättsregler som hör till livsmedel och hälsoskydd. Kommunikation och beteendevetenskap studeras ur ett verksamhets- och tillsynsperspektiv.

En unik examen Visa/dölj innehåll