Bank- och finansrätt

7.5 hp

Bank- och finansrätt, 7.5 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

En välfungerande finansmarknad är avgörande för världsekonomin. De flesta personer är väl medvetna om konsekvenserna av en finansiell kris, inkluderat uttagsanstormningar i banker, finansiella marknader som kollapsar eller pengatvätt i det finansiella systemet. Finansiell reglering har till syfte att minska sådana oönskade händelser. Under denna kurs förklaras hur ramverket med finansiell reglering bidrar till en välfungerande finansmarknad. Efter avslutad kurs bör studenterna förstå centrala koncept inom bank- och fondreglering. Exempelvis behandlas regleringen av betalsystem, kapital- och likviditetskrav samt tillståndsgivning och tillsyn över banker och andra finansiella aktörer. Vidare kommer studenterna att under kursen undersöka finansiell reglering från ett etiskt perspektiv. Regleringen av fondverksamhet, särskilt inriktat på etiska och hållbara investeringar, kommer att behandlas under denna kurs. Slutligen, den snabba utvecklingen inom Fin Tech diskuteras utifrån ett regleringsmässigt perspektiv. Det är tänkt att svenska och internationella studenter arbetar tillsammans under kursen, i syfte att tillgodogöra sig kursinnehållet. Kursen ges av den affärsjuridiska avdelningen på Linköpings universitet.

En unik examen