Högre kurs i företagsbeskattning, fortsättningskurs, 7.5 hp

Högre kurs i företagsbeskattning, fortsättningskurs, 7.5 hp

VT 2020, Helfart, Linköping

Högre kurs i företagsbeskattning, fortsättningskurs, 7.5 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Kursen fokuserar på aktuella och/eller principiellt centrala inkomstskatterättsliga frågor inom svensk företagsbeskattning, t.ex. koncernbeskattning, omstruktureringar och företagsöverlåtelse inklusive generationsskiften samt regler avseende fåmansföretag. Dessutom kommerfrågor kring resultatmätning och sambandet mellan redovisning och beskattning att ges ett betydande utrymme i kursen. Därutöver kommer kursen att beröra olika hanterings- och metodfrågor, särskilt juridisk argumentation rörande den ekonomiska innebörden av företagna eller planerade transaktioner.

En unik examen
Visa/dölj innehåll