EU Law

15 hp

EU Law, 15 hp

VT 2023, Halvfart, Linköping

Kursen fokuserar på de fyra friheterna. Men även konkurrenslagstiftningen studeras. Analys görs av EU-domstolens praxis, där det i början av kursen fokuseras på utvecklingen av EU-lagstiftningen om dess effekter på nationell lagstiftning i allmänhet. Alla seminarier och föreläsningar är obligatoriska. Kursen kräver att studenten ska vara mycket aktiv och mycket väl förberedd när man deltar i seminarierna.

Kursen har bestämda dagar tisdag och torsdag, tid: 15-18.

En unik examen