Beskattningsrätt, halvfart, 15 hp

Beskattningsrätt, halvfart, 15 hp

VT 2020, Halvfart, Linköping

Beskattningsrätt, halvfart, 15 hp

VT 2021, Halvfart, Linköping

Inte öppen för anmälan

Huvuddelen av kursen ägnas åt inkomstbeskattning av företag (HB/KB, AB), men även fysiska personers inkomstbeskattning, särskilt företagares (innehavare av enskild firma, delägare i HB/KB), behandlas relativt ingående. Mervärdesskatt, sociala avgifter, taxering och internationell beskattning behandlas mera översiktligt.

Kursen har bestämda dagar och tider, tisdagar och torsdagar kl 15 - 18

En unik examen
Visa/dölj innehåll