Historia 1, grundkurs, 30 hp

Historia 1, grundkurs, 30 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

I alla tider och i alla kulturer har människor funderat över sitt förflutna. Historia har sin grund i detta intresse. Historia berättar också om vilka vi är. Att studera historia är ett utmärkt sätt att skaffa sig kunskaper om människors identiteter och levnadsvillkor.

Genom att historien också berättar om olika slags samhällen ger den även en grund för analyser av olika kulturella och sociala mönster. Det är kunskap som hjälper oss att förstå både konflikter och fredlig samverkan. Som universitetsämne förmedlar historia inte bara kunskaper om gångna tider. Historieämnet handlar också om förklaringar, vetenskapliga undersökningsmetoder och kritisk reflektion.

I denna grundkurs inom historia får du breda historiska grundkunskaper, från forntid till nutid. 

Historia 1 inleds med en introduktion till historia som vetenskap. Betoningen ligger sedan på historien från de tidiga kulturerna i medelhavsområdet, via medeltid och tidigmodern tid fram till vår tids moderna samhälle. Även om kursen behandlar hela världens historia ägnas särskild uppmärksamhet åt Europa och Sverige.

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av historia och av din omvärld. Vi tror också att du tycker om att reflektera och skaffa dig nya kunskaper, även om du kanske är ny i universitetsvärlden. Den här kursen passar också dig som redan är ute i yrkeslivet och som vill fördjupa dina kunskaper.

Se kursplanen för mer detaljer om kursens olika delar.

Områdesbehörighet gäller för utbildning som startar fram till och med 31/5 2022, vilket påverkar meritvärde för sökande med vissa gymnasiebetyg. Enligt föreskrift UHRFS 2019:3 upphör de därefter att gälla och särskilda förkunskaper gäller enligt UHRFS 2019:1, 2020:4 samt 2020:5.

En unik examen