Historia 2, fortsättningskurs, 30 hp

Historia 2, fortsättningskurs, 30 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

I alla tider och i alla kulturer har människor funderat över sitt förflutna. Historia har sin grund i detta intresse. Historia berättar också om vilka vi är. Att studera historia är ett utmärkt sätt att skaffa sig kunskaper om människors identiteter och levnadsvillkor.

Genom att historien också berättar om olika slags samhällen ger den även en grund för analyser av olika kulturella och sociala mönster. Det är kunskap som hjälper oss att förstå både konflikter och fredlig samverkan. Som universitetsämne förmedlar historia inte bara kunskaper om gångna tider. Historieämnet handlar också om förklaringar, vetenskapliga undersökningsmetoder och kritisk reflektion.

Historia 2 innehåller dels fördjupningsstudier, dels ett självständigt uppsatsarbete som föregås av en uppsatsförberedande metodkurs.

Till skillnad från grundkursen förutsätts studenterna arbeta mer självständigt och lärarna agerar mer som handledare än som föreläsare.

Se kursplanen för mer detaljer om kursens olika delar.

En unik examen