:

Funktionshinder, Kommunikation och Kognition, avancerad kurs, 7.5 hp

Funktionshinder, Kommunikation och Kognition, avancerad kurs, 7.5 hp

HT 2022, Helfart, Linköping

Kursen ger en fördjupning inom området kognition, kommunikation och funktionshinder utifrån aktuell forskning. Kursen inleds med en genomgång av olika minnessystem och hur dessa relaterar till kommunikationsförmåga. Minne och språk studeras kring olika teman såsom hörsel, läsning, skrivning samt utveckling. Kursen belyser typisk och atypisk neurologisk, kognitiv och språklig utveckling. De grundläggande begrepp och teorier som belyses under kursen tillämpas på patientgrupper så som cerebral pares, autism, CI, utvecklingsstörning samt språkstörning. Kliniska tillämpningar, såsom testning och bedömning utifrån patientfall är en viktig del av kursen.

En unik examen