Handikappvetenskap II, fortsättningskurs, 30 hp

Handikappvetenskap II, fortsättningskurs, 30 hp

HT 2021, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Centralt för kursen är handikappvetenskapliga begrepp som fungerar på flera nivåer eller för flera funktionshindersgrupper. Syftet med dessa begrepp är att kunna förstå, analysera och problematisera funktionsnedsättning och funktionshinder på nya sätt. Studenterna tillägnar sig handikappvetenskapliga metoder som sedan tillämpas i en uppsats. Kursen ger tankeverktyg som är tillämpbara både inom universitetsutbildningar och i konkret arbete inom olika fält såsom tex. psykologi, teknik, pedagogik, skola, vård, omsorg och arbetsliv. Vi ser gärna sökande med yrkeserfarenhet inom området samt personer med egna funktionsnedsättningar. Kursen går på halvfart på distans med 3 träffar per termin.

Läsa på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll