Handikappvetenskap III, fortsättningskurs, 30 hp

Handikappvetenskap III, fortsättningskurs, 30 hp

HT 2021, Halvfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen har en case-inspirerad pedagogik där kliniska fall är centrala och används för att skapa motivation och meningsfullhet i studierna. Kursinnehållet belyser följande områden: - tillämpning av handikappvetenskapliga metoder - tillämpad etik relevant i handikappsammanhang - att i kliniska fall kunna använda begrepp som är fungerar på flera funktionshinder och flera olika förklaringsnivåer utifrån det bio-psyko-sociala synsättet, - genomförande av handikappvetenskapliga undersökningar samt analyserande av data och redovisning av resultat från dessa undersökningar i en uppsats.

Läsa på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll