Formgivning 1, grundkurs, 7.5 hp

Formgivning 1, grundkurs

HT 2021, Tredjedelsfart, Linköping

Kursen är vilande och kommer inte att ges hösten 2022.

Kursen vänder sig främst till dig som har egen erfarenhet av skapande arbete i något material som exempelvis trä, metall, textil eller keramik eller som arbetar med grafisk form eller utställningar. Kursen syftar till att utveckla generella kunskaper i form- och färglära samt ge ökad förmåga att medvetet gestalta i två- och tredimensionell form. Betoningen ligger på idéutveckling och att upptäcka variationsmöjligheter inom formgivning. Genom praktiskt experimentellt arbete i kombination med analyserande utvecklas ett reflekterande förhållningssätt till estetiska uttryck och skapandeprocesser. 

Läsa på distansVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll