Formgivning 2, grundkurs, 7.5 hp

Formgivning 2, grundkurs

VT 2021, Tredjedelsfart, Linköping

Inställd

Kursen är vilande och kommer inte att ges under vt 2021 eller vt 2022.

Kursen vänder sig främst till dig som har egen erfarenhet av skapande arbete i något material som exempelvis trä, metall, textil eller keramik, eller som arbetar med grafisk form eller utställningar. Kursen syftar till att vidareutveckla kunskaper i form- och färglära samt ge fördjupad förmåga att medvetet gestalta i två- och tredimensionell form. Betoningen ligger på idéutveckling, att laborera med variationsmöjligheter och att utveckla ett personligt formspråk. Genom praktiskt experimentellt projektarbete i kombination med fördjupat analysarbete vidareutvecklas ett reflekterande förhållningssätt till estetiska uttryck och skapandeprocesser.

En unik examenVisa/dölj innehåll