Ledarskap - konsten att leda, 15 hp

Kursen är vilande och kommer inte att ges hösten 2021.

Det här är en kurs för dig som vill utveckla dina ledarskapsfärdigheter och vill göra det på ett konkret och praktiskt sätt. Du ser samtidigt vikten av att ha en teoretisk grund att stå på.

Kursens innehåll utgår från det egna ledarskapet och går vidare till mötet mellan ledaren och gruppen med fokus på både relationer och uppgifter.  Kursens delar handlar om att leda sig själv, att leda en grupp i olika miljöer och organisationer samt att leda målinriktat.

Vi arbetar utifrån ett salutogent och reflekterande arbetssätt. Den pedagogiska metod vi använder bygger på kursdeltagarnas aktiva medverkan i kursen. Detta sker genom att studenten är förberedd på kurslitteraturens innehåll inför kursträffarna och aktivt medverkar på de praktiska övningar som genomförs med syfte att konkret bearbeta kurslitteraturen.
Huvudsakligen inhämtar studenten teoretisk kunskap individuellt eller i grupp, men det förekommer enstaka inslag av lärarledda teorigenomgångar.

För att du ska kunna tillgodogöra dig kursinnehållet är det mycket viktigt att du kan närvara vid kursträffarna!

Kursen examineras i fyra individuella skriftliga uppgifter. I en av uppgifterna ingår ett individuellt arbete som genomförs i någon extern grupp och verksamhet.

Delar av träffarna genomförs utomhus i närheten av universitetet.

Grupparbeten samt självstudier mellan träffarna planeras av studenterna själva.

Observera att vi har skriftligt upprop på kursen och då använder den mailadress du uppgett i samband med ansökan.

Fler kurser inom ledarskapVisa/dölj innehåll

En unik examenVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll