Entreprenörskap, marknadsförings- och utställningsarbete, 15 hp

Kursen behandlar olika perspektiv på entreprenörskap, ekonomiska och marknadsföringsmodeller inom slöjd och hantverksområdet. Ett praktiskt arbete utgör en del i kursen och i det ingår analyser, dokumentationer och presentationer. Vidare ingår grafisk formgivning med praktiskt layoutarbete med inriktning mot marknadsföring. Kursen behandlar även utställningen som kommunikationsmedium och marknadsplats. I kursen integreras presentationstekniker som ger studenterna tillfälle att reflektera över hur den egna kunskapen kan omsättas till framtida produkter.

En unik examenVisa/dölj innehåll