Entreprenörskap, marknadsförings- och utställningsarbete, 15 hp

Entreprenörskap, marknadsförings- och utställningsarbete, 15 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Kursen behandlar olika perspektiv på entreprenörskap, ekonomi- och marknadsföringsmodeller inom slöjd och hantverksområdet. Ett praktiskt arbete utgör en del i kursen och i det ingår analyser, dokumentationer och presentationer. Vidare ingår grafisk formgivning med praktiskt layoutarbete med inriktning mot marknadsföring. Kursen behandlar även utställningen som kommunikationsmedium och marknadsplats. I kursen integreras presentationstekniker som ger studenterna tillfälle att reflektera över hur den egna kunskapen kan omsättas till framtida produkter.

OBS! Vi vill meddela att kursen går vecka 45-03 och inte vecka 35-44.

Läs mer om kursen

http://www.liu.se/utbildning/program/slojd/student?l=sv

En unik examen
Visa/dölj innehåll