Föremål i ett kulturhistoriskt och kulturgeografiskt perspektiv, 15 hp

Föremål i ett kulturhistoriskt och kulturgeografiskt perspektiv, 15 hp

HT 2019, Helfart, Linköping

Stängd för sen anmälan

Kursen behandlar ett övergripande perspektiv på den västerländska kulturhistoriens framväxt. Vidare ingår forskningsmetodik, analys och dokumentation med inriktning mot föremål. Med detta som bakgrund ingår laborativt arbete med eget valt material. Utställningen som möte med publik och verksamhet uppmärksammas och behandlas. I kursen ingår presentationstekniker som ger studenterna tillfälle att reflektera över hur den egna kunskapen kan omsättas till framtida produkter. Kursen innehåller även en fältstudie som för programstuderande innebär en praktikperiod om två veckor och för studerande på fristående kurs ett fördjupningsarbete.

OBS! Vi vill meddela att kursen går vecka 35-44 och inte vecka 45-03.

En unik examen
Visa/dölj innehåll