Experimentellt arbete, 15 hp

Experimentellt arbete, 15 hp

VT 2020, Helfart, Linköping

Experimentellt arbete, 15 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Kursen innehåller praktiskt och experimentellt arbete med olika tekniker och material. Utifrån ett valt ämnesområde laborerar studenten med olika material och tekniker för att undersöka och utveckla ett individuellt formspråk. Vidare ingår forskningsmetodik med inriktning mot hantverk och dess processer genom analyser, skriftliga dokumentationer och presentationer. I kursen ingår presentationstekniker som ger studenterna tillfälle att reflektera över hur den egna kunskapen kan omsättas till framtida produkter.

En unik examen
Visa/dölj innehåll