:

Jämställdhet och rättvisa i organisationer, 7.5 hp

Jämställdhet och rättvisa i organisationer, 7.5 hp

HT 2022, Helfart, Ortsoberoende

Kursen riktar sig till studenter som vill fördjupa sina kunskaper om jämställdhetsarbete i organisationer med fokus på rättvisa, intersektionalitet och förändring. Centrala frågor i kursen är: begreppen jämställdhet och mångfald, olika jämställdhetsstrategier samt perspektiv på rättvisa, motstånd och resurser. Kursen lämpar sig för såväl den som är intresserad av att arbeta med jämställdhetsfrågor i framtiden och den som redan arbetar med jämställdhetsfrågor idag.

Läsa på distans Visa/dölj innehåll

En unik examen Visa/dölj innehåll