Hur samspelar kroppen med politik, medicin och teknologi, med normer och identitet? Denna kurs ger en introduktion till olika sätt att förstå kroppen, men hjälp av teoretiska perspektiv hämtade från genusvetenskap, medicinsk sociologi och teknik- och vetenskapsstudier. Genom att diskutera akademiska och skönlitterära texter, serier, filmer och barnböcker och i olika praktiska övningar ger kursen möjligheten att fundera över vad en kropp är, hur vi som lever i den upplever världen genom kroppen, samt vad samhället och dess infrastrukturer gör med oss och våra kroppar.

En unik examen