Entreprenörskap för kulturarbetare, 15 hp

Entreprenörskap för kulturarbetare, 15 hp

VT 2020, Helfart, Linköping

Kursen syftar till att ge övergripande kunskap om projektmetodik, projektledarens roll och olika organisationsscheman för redovisning, drift och uppföljning av projekt.
Kursen behandlar entreprenörskap inom kulturområdet, där exempelvis marknadskommunikation, marknadsföring och juridikens immaterialrätt ingår.

Läs mer om kursen

https://liu.se/studieinfo/kurs/758g49/

https://liu.se/artikel/examen-i-konstvetenskap

En unik examen
Visa/dölj innehåll