Kulturens villkor, 15 hp

Kulturens villkor, 15 hp

VT 2020, Helfart, Linköping

Kulturens villkor, 15 hp

VT 2021, Helfart, Linköping

Kursen, som består av två delmoment, ger en överblick över europeisk kulturpolitik. Första delen av kursen behandlar europeisk kulturpolitik. Exempel på kulturpolitikens upplägg och dess konsekvenser ges från två till tre kulturellt tongivande länder. I kursens andra del studeras svensk kulturpolitik ur nationellt, regionalt och lokalt perspektiv.

En unik examen
Visa/dölj innehåll