Behörighetsgivande kurs i svenska, termin 2, 30 hp

Examen i pedagogik

Behörighetsgivande kurs i svenska, termin 2, 30 hp

VT 2022, Helfart, Linköping

Öppnar för sen anmälan 2021-12-15

Utbildningen ger grundläggande kunskaper och färdigheter i svenska språket genom en snabb grammatisk progression och ett fungerande och relevant ordförråd. Syftet med termin 2 är att de studerande skall förvärva fördjupade kunskaper och färdigheter i svenska språket så att de kan bedriva studier inom högskola med tillfredsställande resultat. Terminen ger också ökade kunskaper om det svenska samhället och svensk kultur. Godkänd Behörighetsgivande kurs ger behörighet i svenska för högskolestudier. Utbildningen får inte tillgodoräknas i examen vid Linköpings universitet.

En unik examenVisa/dölj innehåll