Reading Gender, 7.5 hp

Reading Gender, 7.5 hp

HT 2020, Halvfart, Linköping

Kursen behandlar representationen av genus i litteratur och film. Studenterna får analytiska verktyg för att kunna hantera genusfrågan i olika historiska, sociala och kulturella sammanhang. Teoretiska perspektiv, begrepp och terminologi från genusteori och litteraturteori kombineras för att kritiskt analysera litterära texter och filmer från olika kulturer och tidsperioder.

En unik examen
Visa/dölj innehåll