Individuell fördjupning inom religionsvetenskap med inriktning mot gestaltning, 7.5 hp

I denna kurs läggs huvudvikten på hur ett problemområde inom religionshistoria, kristendomens historia eller bibelvetenskap gestaltas i ett arbete i medial form, såsom genom en utställning, en app, dokumentärfilm eller pod.

En unik examenVisa/dölj innehåll

Taggar Visa/dölj innehåll